Lepenski vir – jedno od najstarijih otkrivenih ljudskih naseobina na svijetu

Jedno od najznačajnih neolitskih i mezolitskih nalazišta na svijetu – Lepenski vir – nalazi se u Đerdapskoj klisuri u Srbiji.
Krajem 60-tih godina prošloga vijeka na ovom lokalitetu otkriveno je 7 naselja sa 136 stambenih i sakralnih objekata koji su izgrađeni u periodu između 9500-te i 7200-te godine p.n.e kao i objekte koji su izgrađeni u dobu neolita između 6250-te i 5500-te godine p.n.e.

lepenski vir srbija

Za ovakvo značajno otkriće najviše možemo zahvaliti dr Srejović, Dragoslavu, koji je zahvaljujući svojoj intuiciji sa timom predstavnika za proučavanje istorije spriječio potapanje ovog lokaliteta od strane hidroelektrane Đerdap 1, kada je donijeta odluka o njenoj izgradnji početkom 60-tih godina prošlog vijeka.
Nakon što je otkriveno nalazište, ono je izmješteno na višu lokaciju kako bi se spasilo od potapanja.

Iako su već u svijetu postojala otkrića raznih praistorijskih postojbina i skeleta, nigdje još nije do tada bilo otkriveno toliko staro planski izgrađeno naselje, koje je po svemu sudeći opstajalo i po nekoliko hiljada godina.
Danas je ova lokacija zaštićena kao strogi prirodni rezervat.

Kultura starih pra-žitelja

lepenski vir kuca

Kuće pra-stanovnika Đerdapske klisure bile su izgrađene nešto slično današnjim šatorima, u krug, oko praznog prostora, koji je vjerovatno u tom periodu bio neka vrsta primitivnog trga u čijem se središtu nalazilo neko svetilište.
U centru te gotovo svake građevine nalazilo se ognjište koje su okruživali kameni idoli ribolikih glava.

Istina, jedino su podovi ostali od tih kuća, a na osnovu njih naučnici su istražili moguć izgled njihovih krovova i materijal od kojeg su bile sačinjene.

Pronađeni su skeleti Kromanjonca, jako slični današnjem čovjeku, koji otkrivaju da se tadašnja civilizacija bavila lovom, nešto kasnije i poljuprivredom, a takođe su otkrivena i mnoga oruđa kao i prvobitni nakit od školjki i kamenja.

Ovo nalazište otkriva mnogo više ostataka iz doba neolita, očigledno jer je to mlađe doba, i vidno naprednije obrise skuptura i ponašanja stanovnika iz doba neolita.

Domaći naučnici i arheolozi u saradnji sa američkim naučnicima koji su vidno zainteresovani za istorijat Lepenskog vira, zajedno rade na daljim istraživanjima.
Nisu strane ni pretpostavke istih da bi pra-stanovnici ovog mjesta mogli biti ključna slagalica o naseljavanju Evrope.
Naime, stanovnici Lepenskog vira se smatraju prvom evropskom civilizacijom.

Istraživanjem DNK pronađenih skeleta, došlo se do velike vjerovatnoće da stanovnici Lepenskog vira nisu bili domaći žitelji ove teritorije, već se pretpostavlja da su došli sa istoka, vjerovatno sa područja Anadolije.

PAŽNJA
Informacije ispod su u promotivne svrhe Lepenskog vira postavljene 1.Februara.2021, bez garancije do kada će biti važeće.

INFO

Centar za posetioce Lepenski Vir
Boljetin, 19220 Donji Milanovac
tel. ++381 (0)30 501-389, 501-501
www.lepenski-vir.rs
Radno vreme:
 • Januar od 10 do 15 časova
 • Februar ne radimo
 • Mart od 9 do 17 časova
 • April od 9 do 19 časova
 • Maj – Avgust od 9 do 20 časova
 • Septembar od 9 do 19 časova
 • Oktobar od 9 do 18 časova
 • Novembar od 9 do 17 časova
 • Decembar od 10 do 15 časova
 
Cena ulaznice:
 • odrasli 450,00 din
 • grupe 350,00 din
 • deca do 15 godina 250,00 din

Ostavite komentar